Informace k bezpečnosti práce
|  Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost | Bezpečnostní rizika
Bezpečnostní tabulky shop | Zákazové bezpečnostní tabulky Aluten | Bezpečnostní pásky
Obchod s bezpečnostními tabulkami | Tabulky bezpečnostních rizik | Tabulky poskytování OOPP
LOGO e-BOZP Určujeme směr k bezpečnosti práce

 
                                                                                                                                           English site
 

image
                                               Bezpečnostní tabulky přímo od výrobce z e-shopu a dodávkou do 48 hodin. | Přidat www.e-bozp.cz  - BOZP a bezpečnostní tabulky do oblíbených

                                                
image
bezpečnostní tabulky

   
Vypracované dokumenty v programech e-bozp v přehledné tabulce

Přejete-li si podívat se na některé z vypracovaných dokumentů v DEMOverzi  Dokumentace BOZP a PO, klikněte na tlačítko.
 

 

 

Akumulátory - nabíjecí stanice

DIVADLA

DŘEVOOBRÁBĚCÍ stroje

ELEKTKRICKÉ spotřebiče

KOTELNY plynové

KOVOOBRÁBĚNÍ

KUCHYNĚ - provozní předpis  

KUCHYNĚ - hygiena, kritické  body

LABORATOŘE

LAKOVÁNÍ stříkáním

LISY pro vstřikování plastů

MOTOROVÉ pily

MOTOROVÉ vozíky

MOTOROVÁ vozidla- Provoz, údržba,  Referentská vozidla              

PNEUSERVIS

PLAVECKÝ bazén

PRÁCE  ve výškách

SKLADY

SKLADY TLAKOVÝCH láhví na plyny

SLÉVÁRNY kovů

Svařování

BOZP STAVEBNICTVÍ -samostatný oddíl

SEKAČKY a křovinořezy

TĚLOCVIČNY

TLAKOVÉ  nádoby (TNS)

TRYSKÁNÍ kovů

TVÁŘECÍ stroje

ZEMĚDĚLSTVÍ   -samostatný oddíl

ZÁSOBNÍKY sypkých hmot

ZIMNÍ údržba komunikací

ZPRACOVÁNÍ  masa

KOMPLETNÍ   Provozní bezpečnostní předpis pro stavebnictví

Betonárky

BOURACÍ PRÁCE

Práce ve výškách

Technologický postup pro práci na střechách

Bezpečnostní pokyny pro: Beranidla, Dozery, Válce, Skejpry .....

Elektrické ruční nářadí

LEŠENÍ    NÁVOD NA MONTÁŽ    

Míchačky

Plošinové výtahy

Přepravníky směsi

Vrátky stavební

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Vibrátory

Rypadla lopatová

SEKAČKY a křovinořezy

SKLADY TLAKOVÝCH láhví na plyny

ÚKLIDOVÉ  práce

Organizačni směrnice      Prevence rizik na pracovištích 

Administrativa 

Laboratoře 

Prádelny 

Rizika bruska 

Rizika el. stroje

Rizika kovoobrábění 

Rizika manipulace s břemeny 

Rizika motorová pila 

Rizika pásová pila 

Rizika plynová zařízení 

Rizika ruční a el. nářadí 

Rizika skladování 

Rizika svařování 

Rizika tvářecí stroje 

Rizika vrtačka 

Rizika zdvihací zařízení 

Rizika podle vybraných profesí manipulační dělník lakýrník klempíř kovář lisař obsluha stavebních strojů řidič VZV řidič stavební dělník stavební zámečník tesař zámečník zedník a další..

Dokumentace požární ochrany

Pokyny k vedení dokumentace PO

Směrnice zabezpečení PO

Zařazení činností do kategorie požárního nebezpečí

Školení požární ochrany        osnova           presenční listina

Požární kniha   Požární poplachová směrnice Požární řády pracovišť-vzor kotelna stolárna, ubytovna, laboratoř

Požární evakuační plán -pokyny       vzor

Směrnice pro požární hlídky

Školení  pro požární hlídky    osnova      presenční listina

Řád ohlašovny požáru

Jmenování požárních hlídek

Druhy, rozmístění a kontroly hasících přístrojů 

Roční prověrka BOZP a PO, protokoly o kontrolách a zkouškách

Kontrolní seznam na roční  prověrku-celkový

Kontrolní list pro skladování, velkoobchody a velkosklady 

Kontrolní list pro kovoobráběcí stroje 

Kontrolní list pro tvářecí stroje 

Kontroly v kotelnách 

Protokoly o ročních prohlídkách, kontrolách regálů 

Protokol o stanovení nosnosti -zkoušce regálů

Protokoly o ročních prohlídkách, kontrolách  žebříků

Protokoly o  zkouškách pojistných ventilů TNS

Protokoly o  kontrolách svařovacích hadic

Plán kontroly a údržby ocel. a dřev. konstrukcí,

Lhůtník kontrol a revizí

Zásobníkové ohřívače vody 

Návody k používání zařízení : nářezový stroj, škrabka na brambory

Záznamníky tvářecích strojů – nůžky

Záznamníky tvářecích strojů – lisy

Základní bezpečnostní pokyny pro vybraná zařízení

Bezpečnostní pokyny pro    ruční nářadí

Bezpečnostní pokyny pro     elektrické ruční nářadí

Bezpečnostní pokyny pro brusky

Bezpečnostní pokyny pro   pákové nůžky

Bezpečnostní pokyny pro ohýbačky

Bezpečnostní pokyny pro vrtačky

Bezpečnostní pokyny pro    frikční pily

Bezpečnostní pokyny pro svislé frézky

Bezpečnostní pokyny pro kotoučovou pilu

Bezpečnostní pokyny pro    pásovou pilu

Bezpečnostní pokyny pro    svislé frézky na dřevo

Bezpečnostní pokyny pro vodorovné frézky na dřevo

Bezpečnostní pokyny pro  svařování obloukem

Bezpečnostní pokyny pro  svařování plamenem

Péče o zdraví zaměstnanců

Smluvní zdrav. zařízení pro poskytování prev. péče- smlouva

Lhůtník lékařských prohlídek

Poukaz-formulář na lékařskou prohlídku

Seznam pracovníků a poukazů na lékařskou prohlídku

Vybavení lékárniček první pomoci

Traumatologický plán

Směrnice k poskytování OOPP na základě stanovených rizik

Tabulky hodnocení rizik pro výběr OOPP :Brusič, Lakýrník, Tavič, Manipulační dělník, Kovoobráběč, Vazač - jeřábník Údržbář, Skladový dělník, Řidič VZV, Pracovník úklidu,  Dřevomodelář - truhlář Řidič na stavbě Zedník, stavební dělník Svařeč a další...

Seznam prací zakázaných těhotným ženám, mladistvým….

Kategorizace prací

Návrh kategorizace prací pro vybrané nevýrobní profese

Informativní tabulky pro přidělování OOPP ve stavebních profesích                 

OSNOVY pro speciální činnosti:Lékaři Zdravotní sestry Pracovníci laboratoří Pracovníci seznámení(všichni zaměstnanci)-el.zařízení §3.Prádelny-obsluha Kuchyně-zaměstnanci Úklid – pracovníci Úklid - pracovníci pracující ve výškách Údržbáři Údržbáři pracující s dřevoobráběcími stroji Správní zaměstnanci-administrativa Obsluha plynových zařízení, spotřebičů Obsluha tlakových. nádob a odp.pracovník provoz tlak. nádob 

Provozní bezpečnostní předpisy  zdravotnické 

Pravidla pro používání zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče

Zásady bezpečné práce v laboratořích

Soubor rizik a opatření ve zdravotnictví

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

Pomocné provozy   zdravotnické Prádelny

Rizika ve zdravotnictví -podle profesí Rizika ve zdravotnictvi

Rizika laborant-ka

Rizika lékař

Rizika pracovník temné komory

Rizika radiologický laborant

Rizika řidič sanitky

Rizika zdravotní sestra

Rizika  zubní lékař

Rizika manipulace s břemeny

Rizika   řidič

Revize  Školení  Zdravotní prohlídky   Kontroly

Budovy kancelářské el. zařízení

Budovy obytné zděné-el. zař. (mimo obytných prost.)

Čerpací stanice hořlavých kapalin-el. zařízení

Členové požárních hlídek, preventista PO

Divadla, kina-elektrická zařízení

Dopravníky převozné-elektrická zařízení

El. rozvody v lékařských místnostech

El. ruční nářadí třídy

El.rozvody v lékařských místn.-nebezpečné

Elektrická požární signalizace

Elektrická zabezpečovací signalizace

Elektrické rozvody v lékařských místnostech

Elektrické spotřebiče

Elektrické zařízení - prozatímní staveništní

Elektrické zařízení v prostředí základním, normálním

Expanzní nádoby otopných soustav

Hotely revize el. zařízení

Hydraulická ruka,reviz. Prohlídka,

Chladicí zařízení-pravidelně

Chlórové hospodářství,revize  plyn.zařízení

Jeřábníci,uživatel a pověř.osoba za řízení provozu jeřábů

Jeřáby lanové-revize el. zařízení

Jeřáby skup.J(skupinaII)el.zařízení, kontr. Zkouška

Jeřáby skup.J(skupinaIII)el.zařízení, kontr. Zkouška

Jeřáby skup.JaJ(skupinaIV)el.zařízení, kontr. Zkouška

Jeřáby skupiny JaJ(skupina I)Revize el.zařízení

Jeřáby stavební, siln. železniční el.zař.kontr. zkouška

Jeřáby stohovací(s pohybem) el.zař.kontr. zkouška

Jesle, mateřské školy, školy-revize el. zařízení

Každý nově přijatý zaměstnanec,brigádník-školení PO

Kompresorovny na nebezpečné plyny-revize el. zařízení

Kotelny plynové I. a II. kategorie bez výfuk ploch

Kotle parní a horkov.Vnitřní revize a zkouška těsnosti

Kotle parní a horkovodní ČSN   Provozní revize

Kotle parní a horkovodní Tlaková zkouška

Kulturní zařízení, obchodní domy rev. el.zařízení

Laboratoře-plynové zařízení

Provozní revizeLanové dráhy-el.zař.

Revize poháněcího zař.náhr.zdrojů,

Lanové dráhy-elektrické zařízení ostatní

Lyžařské vleky-el.zařízení ochr. před bleskem

Lyžařské vleky-el.zařízení před zahájením sezóny

Tlakové nádoby - reaktory, vnitřni revize

Tlakové nádoby na chlór

Tlakové nádoby stabilní

Tlakové nádoby stabilní - neprůlezné, tlak. Zkouška

Tlakové nádoby stabilní-chladírenská zařízení

Tlakové nádoby stabilní-vnitřní revize, těsnost

Ubytovací zařízení-el. zařízení

Úpravna kotelní vody Revize běžných armatur a čerpadel

Úpravna kotelní vody

Revize výměníků tepla a odpařováků

Vazači břemen -provádějící vázání trvale

Vrtné práce-v prostř s neb. výbuchu, el. zařízení

Výtahy bez dopr.osob bez povol. vstupu prohlídka

Výtahy bez dopr.osob bez povol. vstupu zkouška

Výtahy bez dopr.osob s povol. vstupu prohlídka

Výtahy bez dopr.osob s povoleným vstupem zkouška

Výtahy stavební Revizní zkouška stav.plošinového výtahu

Výtahy v ostatních budovách odborná prohlídka

Výtahy v ostatních budovách odborná zkouška

Výtahy veřejně přístupné odborná prohlídka

Výtahy veřejně přístupné odborná zkouška

Vyvíječe řízených atmosfér revize el. části

Vyvíječe řízených atmosfér revize tlak. Nádoby

Zemní a stavební stroje-pravidelně revizní prohl.

Zvedáky mechanické stojanové revize

Zvedáky mechanické stojanové-revizní zkouška a el. zař.

Školení , zdravotní prohlídky

Montér jeřábu

Obsluha drtiče kovových třísek

Obsluha dřevozpracujících zařízení-doporučená perioda

Obsluha elekrotepelného vysokofrekvenčního zařízení

Obsluha elektrotepelného indukčního zařízení

Obsluha kotelny

Obsluha kovoobráběcích, tvářecich strojů-doporučeně

Obsluha křovinořezů a sekaček

Obsluha plynových zařízení

Obsluha plynových zařízení, spotřebičů

Obsluha pohyblivé pracovní plošiny

Obsluha průmyslové elektrické odporové pece

Obsluha regálových zakladačů

Obsluha rozbíjecího zařízení kovového odpadu

Obsluha ručních motorových řetězových pil

Obsluha řetězové pily

Obsluha skladů 

Obsluha slévárenských strojů a zařízení

Obsluha stavebního výtahu

Obsluha tlak.nádob a odp.pracovník EA provoz tlak. Nádob

Obsluha tlakových nádob TNS

Obsluha vstřelovacích přístrojů   

Obsluhy zař.s nebez. výbuchu hořl.plynů a par(lakovny

Obsluhy zásobníků sypkých hmot doporučeně podle MPŘ

Ochrana před atm.el. ostatní prostory

Ochrana před atm.el.prostory s nebezp.výbuchu a požáru

Ostatní zaměstnanci -neuvedení 

Obsluha skladu výbušnin 

Pedagogičtí pracovníci škol

Požární ochrany

Pece plynové průmysl.el.zař.a plynového zařízení

Pily el. řetězové ruční-el. zařízení

Plošiny pohyblivé pracovní

Revizní zkouška.el.zař.Plynová zařízení ČSN  Provozní revize

Pojízdné dílny, pojízdné prostředky revize el. zař.

Potrubí parní a horkovodní pravidelně

Potrubní rozvody vodíku

Sklady a výrobny zkapal. Uhlovodíků

Sociální a hyg.zařízení, kanceláře-plyn.zařízení elektro

Sportovní haly ČSN   Revize el. zařízení

Spotřebiče zkapalněného plynu pod úrovní terénu

Tlakové nádoby - reaktory, vnitřni revize

Tlakové nádoby na chlór

Tlakové nádoby stabilní

Tlakové nádoby stabilní - neprůlezné, tlak. Zkouška

Tlakové nádoby stabilní-chladírenská zařízení

Tlakové nádoby stabilní-vnitřní revize, těsnost

Ubytovací zařízení-el. zařízení

Úpravna kotelní vody Revize běžných armatur a čerpadel

Úpravna kotelní vody Revize výměníků tepla a odpařováků

Vazači břemen -provádějící vázání trvale

Vrtné práce-v prostř s neb. výbuchu, el. zařízení

Výtahy bez dopr.osob bez povol. vstupu prohlídka

Výtahy bez dopr.osob bez povol. vstupu zkouška

Výtahy bez dopr.osob s povol. vstupu prohlídka

Výtahy bez dopr.osob s povoleným vstupem zkouška

Výtahy stavební Revizní zkouška stav.plošinového výtahu

Výtahy v ostatních budovách odborná prohlídka

Výtahy v ostatních budovách odborná zkouška

Výtahy veřejně přístupné odborná prohlídka

Výtahy veřejně přístupné odborná zkouška

Vyvíječe řízených atmosfér revize el. části

Vyvíječe řízených atmosfér revize tlak. Nádoby

Pracovníci poučení -el.zařízení dle § vyhl._Sb

Pracovníci s vyšší el.kvalif.(elektrikář,§,,,,

Pracovníci seznámení(všichni zaměstnanci-el.zařízení §

Regálové zakladače

Rekreační střediska revize el. zařízení

Rentgeny

Rozvody propan-butanu

Revize tlakových. stanic a rozvodů

Řidiči motor.vozíků a pověř.osoba za říz.provozu.doporuč.

Řidiči z povolání-siln. motorových vozidel-přezkoušení

Řidiči z povolání-siln. motorových vozidel-školení

Řidiči-provádějící přepravu nebezp. materiálů(tech.plynů

Správní zaměstnanci-administrativa

Stavební dělníci

Svářeči

Vazači břemen -provádějící vázání občas

Zaměstnanci pro práce ve výškách,na žebřícich nad 5 m

Zaměstnanci kuchyně

Čištění komínů-plynná paliva,bez kom.vložky do KW

Čištění komínů-plynná paliva,s kom. vložkou do KW

Čištění komínů-tuhá a kap.paliva,do  KW neuž.celoročně

Čištění komínů-tuhá a kapalná paliva nad  KW.

Čištění ploch od  hořlavého prachu-stolárny a pod.

Čištění svítidel

Čištění vnitřků strojů od  hořl.prachu-stolárny apod.

Hydr.kovací lisy-přežíhání nářadí pro kování ohřevem

Tvářecí stroje-pružiny-výměna důležitých pružin dopor.

Kontroly

Acetylénové stanice

Armatury průmyslové-skladování

Armatury v provozu

Autocisterny na ropu a ropné látky

Bazény s recirkulací vody

Bazény s recirkulací vody, obsah iontů

Čerpací stanice hořlavých kapalin

Čerpací stanice LPG pro motorová vozidla

Čistírny odpadních vod - plyn. Hospodářství

Dětské zařízení a nářadí - houpačky prohlídka

Dětské zařízení a nářadí – kolotoče

Dětské zařízení a nářadí - sedačky kolotoče

Divadla, kulturní domy - čištění el. zařízení

Divadla, kulturní domy - zápis do deníku el. zařízení

Divadla, kulturní domy-nouzové osvětlení

Dopravníky pneumatické

Dopravníky vibrační

Dřevozpracující stroje

El.spotř. použ.při admin. činnosti – přenosné

El.spotř. použ.při administrativní činnosti-držené v ruce

El.spotř. ve veř. příst. prost.-nepřenosné a připevněné

El.spotř.použ. při admin.činnosti-nepřenosné a připevněné

El.spotřebiče ve veřejně příst. prostorách- držené v ruce

El.spotřebiče ve veřejně příst.prostorách – přenosné

Elektrická zařízení prozatímní staveništní

Elektronové svařování kovů

Elevátory korečkové

Jeřáby – inspekce

Kina - promítací stroj motor ložiska

Kina - promítací stroj nemazané části

Kina - promítací stroj olej

Kompresory na vzduch - stacionární a přenosné

Kontrola a zkouška žebříků

Kotelny nízkotlaké plynové I. a II. Kategorie

Kotelny plynové I. a II. Kat.bez výfuk. ploch...

Kovové konstrukce a zařízení v zemi

Laboratoře - plynové zařízení

Lanové dráhy geodetická kontrola

Lanové dráhy osobní-tech. stav vozidel

Lanové dráhy prohlídka tratě

Léčivé přípravky-voda pro přípravu

Lékárny-celistvost bezp. boxu cytotoxických látek

Lepené lamelové dřevo –nosníky

Lyž.vleky  KONTROLA LANA A JEHO MĚŘENÍ   

Lyž.vleky  kontrola v letních měsících

Lyž.vleky  KONTROLA ZÁPLETŮ LAN ZA KLIDU 

Lyž.vleky kotvící lana

Metro-vozidla

Mosty všech kategorií

Motely-pitná voda ze studní

Motorová vozidla poháněná stlačeným plynem

Motorová vozidla v mezinár. dopravě-odchylky přístr.

Motorová vozidla v mezinár. dopravě-tachografy

Motorová vozidla v mezinárodní dopravě

Motorové vozíky v prostředí neb. výbuchu, požáru

Motorové vozíky-inspekce

Motorové vozíky-technická kontrola

Nabíjecí stanice akumulátorů

Odvoz dříví - dopravní prostředky stav klanic, oplenu

Ochranné a záchytné konstrukce pro práce ve výškách

Pece průmyslové plynové

Pily rámové na dřevo-pravidelně

Plošiny pohyblivé pracovní-pravidelně

Plynové zařízení-bezpečnost, spaliny

Plynové zařízení-kontrola ovzduší

Potrubí parní a horkovodní za provozu

Potrubní rozvody dusíku

Potrubní rozvody vodíku

Prohlídka podpěrných, závěsných a pojízdných lešení.

Prohlídky lešení vystavenému mech. Kmitání

Prostředky vázací a zavěšovací-pravidelně

Provozní budovy- lávky, ochozy, ocelová schodiště

Regálové zakladače-provozní bezpečnost

Regulační stanice plynu-strojní a měř. Zařízení

Rentgenová zařízení-el. vlastnosti, odpor

Roční prověrka BOZP a PO, aktual. dokumentace,MPŘ

Rozvody propan-butanu

Řetězy - svařované a uzlované v agresívním prostř.

Řetězy - svařované a uzlované v běžném provozu

Řetězy - svařované a uzlované v chem. provozech,venku

Řezné kapaliny - vodné roztoky-měření PHS-háky-deformace poškození

Skladovací zařízení sypkých hmot

Sklady a prov. hořlavých kapalin-nepropustnost

Sklady a prov. ropných látek –provozuschopnost

Sklady a provozovny ropných látek-těsnost

Sklady a skladovací zařízení-pravidelně

Sklady a výrobny zkapalněných uhlovodíků-armatury

Sklady dříví manipulační zařízení, těsnění, elektro

Sklady tuhých paliv-pravidelně

Spotřebiče na propan-butan-odtah spalin

Spotřebiče na propan-butan-těsnost

Spotřebiče zkapalněného plynu pod úrovní terénu

Stavebnictví-podpěrná lešení pod bedněním

Stavebnictví-podpěrná lešení pod tribunami, mosty

Stravování společné-pitná voda

Svařování plynem-kontrola hadic autogenu

Tělocvičné nářadí školských zařízení

Teploměry parních a horkovodních kotlů

Tlakoměry parních a horkovodních kotlů-nulování

Tlakové nádoby na chlór, těsnost armatury

Tlakové nádoby stabilní – stavoznaky

Tlakové nádoby stabilní – teploměry

Tlakové nádoby stabilní – tlakoměry

Transportní zařízení pojízdné

Transportní zařízení pro plynulou dopravu

Tvářecí stroje -hydr. kovací lisy

Tvářecí stroje-pružiny

Ústřední ohřívání užitkové vody

Ventilátory mazání, kontrola dle návodu

Veřejné osvětlení-ocelové stožáry

Visuté drážky v živočišné výrobě

Vlečky-průjezdnost

Výbušniny - místnosti s nebezpečím výbuchu

Výbušniny - používání, množství ve skladu

Výčepní zařízení-čistota rozděl. Vzduchu

Vyvíječe řízených atmosfér

Zdravotnická zařízení -el. spotřebiče

Zdvihací zařízení - vázací lana ocelová

Zdvihací zařízení - vázací lana textilní běžné prostř.

Zdvihací zařízení-vázací lana textilní agresivní prost.

Zdvihací zařízení-vázací lana textilní ojediněle použ.

Zvedací popruhy ze synt vláken

Zvedáky mech. stojanové-prov.kontrola

Požární ochrana

Cvičný požární poplach- zvýšené pož. Nebezpečí

Čerpací stanice hořlavých kapalin

Elektrická požární signalizace ČSN 

Elektrická zabezp.signalizace ČSN  

Revize Hasicí přístroje

Kontrola hydrantů a suchovodů

Kontrola pož. preventistou -bez požárního nebezpečí

Kontrola pož. preventistou -vysoké nebezpečí

Kontrola pož. preventistou -zvýšené nebezpečí

Kontrola stavu komínů tep. spotřebičů-před sezónou

Kontrola vrstvy hořlavého prachu na strojích-dle MPŘ

Operativní plán-kontrola-aktualizace

Požární evakuační plán-kontr.-aktualizace

Požárně-bezp. zařízení-funkční zkouška, klapy, signalizace

Požární popl. směrnice-kontrola-aktualizace

Revize el. zařízení

Samočinné hlásiče požáru a zařízení, které EPS ovládá

Sklady a provozovny hořlavých. Kapalin

Sklady a výrobny zkapalněných uhlovodíků

Stabilní hasící zařízení-prohlídka Bezpečnost a PO při společenských akcích

ELETKRICKÉ spotřebiče

Dětská hřiště, prolézačky, pískoviště - Místní provozní bezpečnostní předpis

Chemické látky - místní provozní bezpečnostní předpis

Kritické body v kuchyníchMístní provozní bezp. předpis-tělocvičny

Místní provozní bezp. předpis-kuchyně

Místní provozní předpisy skladů a archivů

Místní provozní bezp. předpis-úklidové práce

Plavecké bazény-výcvik

Práce ve výškách

Provozní předpis pro práci v laboratořích

Zásady bezpečné práce v laboratořích 

Kontrolní list rizik, tabulka rizik ve školách 

Administrativa Laboratoře

Posouzení rizik u vybraných profesí a činností (přílohy) v tabulce

 Rizika při práci s dětmi /tabulka bezpečnostních rizik

  

image
image
image
image