image
 
image

image

 

 

Bezpečnost práce a požární ochrana - info

  Nahlášená kontrola bezpečnosti práce Oblastním inspektorátem práce

 

Jak probíhá kontrola BOZP prováděná Oblastním inspektorátem práce a co hrozí      3.1.2009                                      


 

 Základní informace o OIP, pravomocech a průběhu kontroly.

Jak se připravit na nahlášenou kontrolu bezpečnosti práce OIP? Pokuty si zatím nikdo neoblíbil.      


 

    Lze se vyhnout postihu, pokud vím, že nemám vše v pořádku?

  Doklady ke kontrole OIP.


 

   Přehled dokladů, které jsou nejčastěji požadovány OIP při kontrole.

Příprava prostor a technických zařízení před prověrkou.                                                          


 

 Úklid často nestačí...

Možnosti obrany v případě nekorektního zjištění inspektora OIP.                                                 


 

 Lze se úspěšně bránit uložené pokutě?

 


 

 

E- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | |www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce |
image
image
image