Loading
LOGO e-BOZP Urcujeme smer k bezpecnosti práce Informace k bezpecnosti práce | Bezpecnostní tabulky a výrobky pro bezpecnost | Bezpecnostní rizika
Zákazové bezpecnostní tabulky Aluten | Bezpecnostní pásky
Tabulky bezpecnostních rizik | Tabulky poskytování OOPP

Bezpecnostní tabulky prímo od výrobce z e-shopu a dodávkou do 48 hodin. | Pridat www.e-bozp.cz - BOZP a bezpecnostní tabulky do oblíbených

Portál pro bezpecnost práce se stovkami informací, tabulek a predpisu BOZP. Bezpecnostní tabulky rizik.
index21 Je urcený odborníkum BOZP, presto srozumitelný každému návštevníkovi díky umístení do prehledné tabulky.
zoom Vyberte si vaše hledané téma BOZP nebo zadejte slovo, název bezpecnostní tabulky do hledání na webu.
arrow_orange arrow_orange Odpovedi na casté otázky naleznete v informacní tabulce BOZP fóra e-Rizika.


Centrum bezpecnosti


Bezpecnostní tabulky

Vyrábíme sítotiskem tištené bezpecnostní tabulky a znacení. Tabulky dodáváme do maloobchodní i velkoobchodní síte v celé CR. Pohodlne si mužete vybrat z více než 1000 druhu bezpecnostních tabulek z našeho prehledného e-shopu. Na zakázku vyrábíme jakékoli tabulky a tabule.

Výrobky pro bezpecnost

Více než 600 druhu výrobku pro bezpecnost skladem naleznete na našich specializovaných e-shopech, vcetne našich videoukázek výrobku nebo použití. Od bezpecnostních postroju, pres respirátory, bezpecnostní pásky, hasicí prístroje a lékárnicky až po bezpecnostní záslepky pro deti. Mnoho druhu výrobku pro bezpecnost sami vyrábíme nebo jsme jejich prímí dovozci. Tomu také odpovídají bezkonkurencní ceny a kvalita, kterou overujeme u každého výrobku v praxi.

Predpisy BOZP

Potrebujete skutecne 100% aktuální predpis BOZP nebo PO? Vcetne do textu dodaných všech zmen s barevným odlišením podle data zmeny? Ptáte se kolik to bude stát? Nic. Jednorázový prístup je zdarma. Vše naleznete ve zkušební verzi naší "Dokumentace BOZP a PO" Zákony, vyhlášky, narízení vlády, prehledne rozdelené do odvetví s možností efektivního vyhledávání.

Školení po telefonu

Ve firmách do 25 zamestnancu muže zamestnavatel provádet školení BOZP sám, má-li k tomu potrebné znalosti (zákon c. 309/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že není urceno, jakým zpusobem má tyto znalosti z BOZP prokazovat, je z kontextu zákona zrejmé, že jednou z možností je osvedcení ododborne zpusobilé osoby v prevenci rizik (obdobne jako v požární ochrane). Pripravili jsme proto pro Vás on-line balícek, kterým získáte vše potrebné, abyste mohli Vy nebo poverený zamestnanec školení BOZP podle zákoníku práce provádet.

Naše videa, klipy ke školení BOZP a PO

Školení trochu jinak ...

Cumil s videokamerou video

Jak (ne)ušetrit ... video
Odpovedi na otázky k bezpecnosti práce a požární ochrane

Kvalifikované odpovedi na stovky otázek BOZP a PO, rizika a skutecné události naleznete na našem fóru BOZP a PO v prehledných tabulkových sekcích. Jsou zde jak otázky zamestnancu na odškodnení, pracovní podmínky, rizika, výpovedi apod., tak odpovedi na otázky odborné verejnosti k bezpecnosti práce, kvalifikaci, ocenení práce.

Software BOZP

6000 profesionálne vypracovaných dokumentu pro bezpecnost práce a PO online s prubežnou aktualizací, provozní bezpecnostní predpisy, tabulky rizik, legislativa, poznatky z praxe, pruvodce a mnoho dalšího obsahuje program "Dokumetace BOZP a PO". Program "Organizer BOZP a PO" sleduje predprogamované lhuty kontrol, revizí...a všech termínu, jednoduše a efektivne pritom informuje ostatní uživatele programu v síti, prikládá dokumenty ke lhutám. Videa a zkušební verze ihned k dispozici.

Naše klipy k oživení školení BOZP a PO

O práci a erotice

Príliš pozde na lásku video

Delám to tak 10 let ... video
BOZP pro školy a školky

Vypracované dokumenty a rady zajištující vyšší bezpecnost detí a studentu jak pri školní i mimoškolní cinnosti naleznete v "Dokumetaci BOZP a PO pro školy a školky. Presne zpracované pokyny vcetne zodpovedností pro všechny druhy školních akcí od výletu až po lyžarské výcviky a popis prípravy pedagogu na akce zajistí eliminaci nepríjemných prekvapení nebo událostí v dusledku opomenutí nebo neznalosti. "Organizacní smernici pro bezpecnost na školním výlete si mužete zdarma stáhnout. Základní výrobky pro bezpecnost detí jako jsou záslepky, pojistky dverí, oken, reflexní kšandy a vesty naleznete v této sekci.

Naše videorecenze k výrobkum
Nespoléhejte na sousedy
Nespoléhejte na sousedy
FoggyStop video
FoggyStop video
Fix-It video
Fix-It video
Filiálka

Informace o tom, jak se na kontrolu bezpecnosti práce, požární ochrany pripravit, jaké doklady, bezpecnostní tabulky bude kontrola chtít, tipy na co se v BOZP zamerit, co udelat...tak, aby vše dopadlo co nejlépe. Mužete také s námi všechny aspekty BOZP a PO telefonicky nebo mailem zkonzultovat a my Vám pomužeme i express do 24 hodin.

Návody k obsluze stroju

Profesionálne vypracované návody ke starším i novejším strojum a zarízením, rucním elektrickým a pneumatickým náradím vcetne bezpecnostních pokynu naleznete v této sekci obchodu a za velmi konkurencní ceny od 89 Kc. Návod ke stroji je jednou z podmínek jeho bezpecného provozu a je tabulkove zarazen do kontrolního seznamu státního dozoru OIP i SPD.

Naše videorecenze k hasícím prístrojum a bezpecnostním stojanum
Stojan
Stojan video
Hasicák do auta
Hasicák do auta video
Úcinnost hasicího prístroje
Úcinnost hasicího prístroje video
Tiskopisy BOZP

Vše najdete dobre usporádané, popsané, vyobrazené a hlavne skladem s možností odeslání do 24 hodin. Pokud se vyjímecne stane, že v dusledku vysokého odbytu v prubehu nekolika dnu není výrobek skladem, odešleme jej do 4 pracovních dnu.

Bezpecnost v doprave

Od znacení automobilu, vjezdu, parkovišt, bezpecnostní tabulky a omezení rychlosti pres testy na aklohol a drogy až po lékárnicky a hasicí prístroje, tedy vše pro zvýšení bezpecnosti v doprave naleznete v této sekci. Podobne jako i jiné výrobky a se zarucenou kvalitou (test TÚV Reihland). Jak toho dosahujeme? Vysokou produktivitou práce, a také díky Vám vysokým odbytem. Jednou z našich hlavních zásad jsou férové ceny.

Vyhledávání

Vyzkoušejte hledání na webu níže, nebo nám napište.Loading
Naše videorecenze k retezum, lékárnickám a bezpecnostním páskám
Snehové retezy
Snehové textilní retezy video
Autolékárnicka
Autolékárnicka video
Páska AquaSafe
Páska AquaSafe video
Pracovní úraz

Jaké je potreba splnit povinnosti, jak se pripravit na prípadnou kontrolu BOZP (šetrení pracovního úrazu) Oblastním inspektorátem práce, co mužete ocekávat, jaké doklady pripravit ... tipy jak neobržet pokutu vše najdete v této tabulce.

Rizika BOZP a PO

Slouží pro firmy, které teprve zacínají s prevencí rizik a dokumentací bezpecnosti práce. Co vlastne potrebujete, aby jste splnili základní predpisy o bezpecnosti práce a požární ochrane? Srozumitelne bez obvyklých kop bezduchých vet...tato tabulka Vám osvetlí vše základní co potrebujete.

Bezpecnostní pokyny

Bezpecnostní pokyny (pravidla k bezpecné práci na tabulkách) k vyvešení u zarízení jsou významným príspevkem k bezpecnosti práce. Bezpecnostní tabulka obsahuje vždy konkrétní úkony obsluhy ke snížení bezpecnostních rizik, od príchodu na pracovište až po konec práce.

Srozumitelný text na tabulce je odborne zpracován na základe dlouholeté praxe v prevenci rizik, BOZP, nikoli opsaných textu z predpisu. Obsah bezpecnostní tabulky je výhodný i pro použití pri školení bezpecnosti práce. Po vyvešení na pracovišti se tak nikdo nemuže vymluvit, že to nevedel. Hodnota tabulky pro bezpecnost práce tak významne prevyšuje její cenu 39,60 Kc. Celkem je v obchode Bezpecnostní tabulky k dispozici 64 verzí bezpecnostních pokynu na tabulkách nebo samolepících fóliích.

E- BOZP HLAVNÍ STRANA A | BEZPECNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPECNOSTNÍ TABULKY PRÍKAZOVÉ | BEZPECNOSTNÍ ZNACKY OZNACUJÍCÍ | FOTOLUMINISCENCNÍ TABULKY | PROGRAMY BOZP A PO | Dokumenty BOZP | www.e-safetyshop.eu | Bezpecnostní upozornení na Hoax - tabulky viru | Hasicí prístroje | Hasicí technika | Lékarnicky
Odvlhcovac do auta - FoggyStop