image

image
 
image

image

 BOZP projekt bezpečnost ve škole  2009BOZP projekt bezpečnosti ve školách  2009                           Projekt je určen pro vedení škol, které se zajímají o novinky v bezpečnosti a chtějí dostávat zdarma vypracované předpisy a informace.

Dostáváme mnoho různých podnětů a dokumentů, profesionálně je zapracováváme je do pokynů a organizačních směrnic pro školy. Tyto vypracované dokumenty a další informace zasíláme v rámci aktualizace všem účastníkům projektu.                                

Organizační směrnice pro školní výlety |zdarma pro všechny
     návštěvníky stránek|
Mateřské školky 
Základní školy  
Gymnázia          
Ukázka zasílaných e-mailových novinek BOZP ve školách
 

Přihlaste se k odběru novinek BOZP ve škole ZDARMA.Základní informace o BOZP a PO 
Slouží pro ty, kteří teprve začínají s prevencí rizik a dokumentací. Co vlastně potřebujete, aby jste splnili základní předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně?Odborné informace pro pracovníky z oboru BOZP a PO
Nové předpisy, aktuální informace. Diskuze ke skutečným úrazům a snižování rizik jejich vzniku.
Informace a poznatky z praxe prevence rizik a požární ochrany, novinky zasíláme v e-mailových novinách E-BOZP. Přihlaste se k jejich odběru zdarma a získáte trvalý zdroj informací bez nadbytečných vět bez obsahu ***.Odborné informace pro pracovníky z oboru BOZP a PO
Nové předpisy, aktuální informace. Diskuze ke skutečným úrazům a snižování rizik jejich vzniku.
Informace a poznatky z praxe prevence rizik a požární ochrany, novinky zasíláme v e-mailových novinách E-BOZP. Přihlaste se k jejich odběru zdarma a získáte trvalý zdroj informací bez nadbytečných vět bez obsahu ***.Nahlášená kontrola bezpečnosti práce BOZP, PO (OIP,SPD)
Informace o tom, jak se na kontrolu bezpečnosti práce, požární ochrany připravit, jaké doklady bude kontrola chtít, tipy na co se zaměřit, co udělat...tak, aby vše dopadlo co nejlépe. Ověřit si, zda jste v plánu prověrek Oblastního inspektorátu práce můžete na www.suip.cz ( vyberte kraj/ program činnosti)..


Závažný pracovní úraz

Stal se závažný pracovní úraz
Jaké je potřeba splnit povinnosti, jak se připravit na případnou kontrolu (šetření pracovního úrazu) Oblastním inspektorátem práce, co můžete očekávat, jaké doklady připravit...tipy jak neobržet pokutu..Hledání předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany

Hledám bezpečnostní předpisy k jednotlivým činnostem
Stránka je dále rozčleněna na obecně závazné právní předpisy vztahující se k BOZP a PO a vypracované dokumenty a bezpečnostní pokyny.  Pro odborníky jsou připraveny stránky s předpisy zdeHledám normy k bezpečnosti práce 
Informativní přehled norem a předpisů vztahujících se k jednotlivým činnostem s možností jejich objednání.


Služby pro bezpečnost práce a požární ochranu

Potřebuji službu v oblasti BOZP, požární ochrany
Základní d
ruhy poskytovaných služeb, ceny, možnosti. Od školení BOZP a PO až po speciální služby jako protivýbuchová prevence, dokumentace staveb.Hledám výrobek pro bezpečnost práce, požární ochranu....
Bezpečnostní tabulky, fotoluminiscenční značení, lékárničky, OOPP k ochraně proti pádu z výšky, videopořady, tiskopisy, přístroje.. naleznete zde v přehledném e-shopu. Dodávky do 48 hodin.

| Animované filmy a prezentace |  Multimediální animované filmy pro poučení dětí a žáků o rizicích ve všech oblastech činnosti škol. 

                       | Poučení dětí mateřských škol video ukázka 

                      


 


E- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY-TEXTOVÝ SEZNAM | PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | Dokumenty BOZP | www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce | Bezpečnostní upozornění na Hoax - tabulky virů | Hasicí přístroje | Hasicí technika | Lékarničky

image
image
image