image


image


Bezpečnostní tabulky               Tabulky GlowStar, AluGlow, Aluten

Vyrábíme kompletní sortiment bezpečnostních tabulek a značení.

Bezpečnostní tabulky jsou u nás skladem ve více než 1000 druzích.

Pro speciální aplikace vyrábíme také lakové tisky, hliníkové fotoluminiscenční tabulky AluGlow, vysoce svítivé tabulky GlowStar, bezpečnostní pásky.

 

Audit bezpečnostních tabulek - dokument pro určení umístění tabulek s vyobrazením a popisy...stáhnout piktogramy tabulek s počtem a umístěním.

bezpečnostní tabulky GlowStar ve dne a v noci

Shop bezpečnostních  fotoluminiscenčních tabulek ke značení únikových východů www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz


Fotoluminiscenční tabulky GlowStar  k bezpečnostnímu značení únikových východů a hasičské tabulky.

 Pro značení únikových východů tabulkami s vysokou svítivostí (1200 mcd po nasvícení/ 90 mcd po 10 min.) Nově zavedené fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky H-I-Glow (6000 mcd po nasvícení) vyzařují takové světlo, že při něm lze i číst. Přitom všechny Glowstar bezpečnostní tabulky svítí světlem jen o bezpečných vlnových délkách, vyskytujících se běžně v přírodě, takže neškodí lidskému organismu. Podíváte-li se blíže na tabulku Glowstar,zjistíte, že se odlišuje od konkurenčních tabulek:

- výrazně nižší cenou tabulky

- pevnějším materiálem, který nepraská a vysokou svítivostí tabulky

                 e-shop bezpečnostní tabulky   Přímý nákup v e-shopu bezpečnostních tabulek

Poradenství: Tel.: 607 809 223 Divize výroba bezpečnostních tabulek a cedulí.

Rychlá objednávka jen fotoluminiscenčních tabulek

Jak umístit bezpečnostní fotoluminiscenční tabulky

Technické parametry fotolum. tabulek a další technické informace k tabulkám


Zákazové bezpečnostní tabulky - velký pohled

Seznam-katalog a shop zákazových tabulek na www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz


Zákazové bezpečnostní tabulky
Pro prevenci rizik a dodržení ustanovení předpisů je nutné vyznačit potřebné zákazy bezpečnostními tabulkami. Podrobnější informace o umístění
zákazových tabulek naleznete zde a v pomůcce pro audit tabulek. Zákazové bezpečnostní tabulky jsou provedeny červenou barvou.

  Přímý nákup v e-shopu zákazových tabulek

 

Rychlá objednávka jen zákazových tabulek

Jak umístit bezpečnostní zákazové tabulky

Technické parametry bezpečnostních tabulek  a další informace

e-mail: zakazove-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com 


Příkazové bezpečnostní tabulky - velký pohled

Seznam-katalog a shop  příkazových tabulek na www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz 

      

 

Příkazové bezpečnostní tabulky

Nedodržení  příkazů uvedených na tabulkách může vést k tragickým následkům, stejně jako chybějící příkazová tabulka. Předpisy vztahující se k prevenci rizik počítají s tím, že   tabulky budou umístěny na základě analýzy rizik provozu i mimořádných událostí. Při vyhodnocení umístění tabulek jsou tedy důležité také otázky typu "Co se stane když.."  Příkazové bezpečnostní tabulky jsou provedeny modrou barvou.

 

Přímý nákup v e-shopu příkazových tabulek

Poradenství: Tel.: 607 809 223

Rychlá objednávka jen příkazových tabulek

Jak umístit bezpečnostní příkazové tabulky

e-mail: prikazove-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com 

 

Výstražné bezpečnostní tabulky - velký pohled

Seznam-katalog a shop výstražných tabulek na www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz 


Výstražné bezpečnostní tabulky                     

 

Výstrahy musí být instalovány tam, kde hrozí skrytá rizika bezpečnosti. Neuposlechnutí výstrahy může být kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Zajištění bezpečnosti výstrahou je na předepsáno mnoha předpisy. Zejména elektrotechnickými, požárními a předpisy k zajištění bezpečnosti vyhraných technických zařízení.  Předpisy vztahující se k prevenci rizik počítají s tím, že   tabulky budou umístěny na základě analýzy rizik provozu i mimořádných událostí. Při vyhodnocení umístění tabulek jsou tedy důležité také otázky typu "Co se je nebezpečné?"

Výstražné bezpečnostní tabulky jsou provedeny žlutou barvou.  

Přímý nákup v e-shopu výstražných tabulek

Poradenství: Tel.: 607 809 223

Rychlá objednávka jen výstražných tabulek

Jak umístit bezpečnostní výstražné tabulky

e-mail: vystrazne-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

Informační  bezpečnostní tabulky - velký pohled

Seznam-katalog a shop informačních tabulek na www.bezpecnostni-tabulky-shop.cz 


Informační bezpečnostní tabulky                   

 

Informace na tabulkách přispívají k bezpečnosti povahou informace. Tabulky informují zejména o umístění bezpečnostních zařízení, vypínačů, o tom, jak dosáhnout stavu bezpečí. Jejich umístění předepisují zejména normy pro technická zařízení.  Předpisy vztahující se k prevenci rizik počítají s tím, že   tabulky budou umístěny na základě analýzy rizik provozu i mimořádných událostí. Při vyhodnocení umístění tabulek jsou tedy důležité také otázky typu "Co udělat v případě nebezpečí?"

Výstražné bezpečnostní tabulky jsou provedeny zelenou barvou.  

Přímý nákup v e-shopu informačních tabulek

Poradenství: Tel.: 607 809 223

Rychlá objednávka jen informačních tabulek

Jak umístit bezpečnostní informační tabulky

e-mail: informacni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

 

Bezpečnostní pásky-velký pohled


Bezpečnostní pásky

Výstražné pásky, protisluzové pásky

Výstražné pásky se používají pro označení překážek ( šrafování okrajů dveří, sloupů.., nebo pro zajištění prostoru (např. při opravách, pracích ve výškách a pod. Protiskluzové pásky slouží k zajištění bezpečnosti snížením tření na hladkých nebezpečných plochách, zejména schodech, podestách, ve vstupech.   Předpisy vztahující se k prevenci rizik počítají s tím, že   bezpečnostní pásky budou umístěny na základě analýzy rizik provozu i mimořádných událostí. Při vyhodnocení umístění tabulek jsou tedy důležité také otázky typu "Jak zajistit bezpečnost?"

 

Přímý nákup v e-shopu bezpečnostní pásky

Poradenství: Tel.: 607 809 223

Rychlá objednávka jen bezpečnostních pásek

Jak umístit bezpečnostní pásky

e-mail: bezpecnostni-pasky@bezpecnostni-tabulky.com

 

Bezpečnostní pokyny-velký pohled

 

                        

Bezpečnostní pokyny

Jsou zvláštní kategorií bezpečnostních tabulek

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu některých zařízení jsou přímo předepsány předpisy (např. obsluha dřevoobráběcích strojů, pracovních jam). Z mnoha důvodů je však výhodné a žádoucí je instalovat bezpečnostní pokyny u všech zařízení.   Předpisy vztahující se k prevenci rizik počítají s tím, že   tabulky budou umístěny na základě analýzy rizik provozu i mimořádných událostí. Při vyhodnocení umístění tabulek jsou tedy důležité také otázky typu "Jak zajistit bezpečnou obsluhu?"

 

Přímý nákup v e-shopu bezpečnostní pokyny

Poradenství: Tel.: 607 809 223

Rychlá objednávka jen bezpečnostních pokynů

Jak umístit bezpečnostní pokyny

e-mail: bezpecnostni-pokyny@bezpecnostni-tabulky.com


Aluten-tabulky

Aluten, logo bezpečnostní tabulky

 

 

Aluten bezpečnostní tabulky - velký pohled

                        

Bezpečnostní tabulky Aluten

Tabulky mají vysokou životnost, jsou krásné...

Nová technologie výroby bezpečnostních tabulek nám umožnila vyvinout tabulky, které lze použít i v těch nejprestižnějších interiérech, venku v těch nejhorších povětrnostních podmínkách. Hliníková slitina má tloušťku celých 0.8 mm,  nelze ji ani násilím v ruce ohnout, perfektně drží i bez pevného podkladu. Vysoce odolné, lesklé, brilantní barvy zajišťují dlouhou životnost i v extrémních podmínkách. 

Přímý nákup v e-shopu tabulky Aluten

Poradenství: Tel.: 607 809 223

Rychlá objednávka jen tabulek Aluten

Technické parametry bezpečnostních tabulek  Aluten

e-mail: tabulky-aluten@bezpecnostni-tabulky.com

 

 

AluGlow fotoluminiscenční  bezpečnostní tabulky - velký pohled


Bezpečnostní tabulky AluGlow

Mají vysokou životnost, jsou krásné...

Nová technologie výroby bezpečnostních tabulek nám umožnila vyvinout fotoluminiscenční tabulky, které lze použít i v těch nejprestižnějších interiérech, venku v těch nejhorších povětrnostních podmínkách. Hliníková slitina má tloušťku celých 0.8 mm,  nelze ji ani násilím v ruce ohnout, perfektně drží i bez pevného podkladu. Pro značení únikových východů tabulkami s vysokou svítivostí (1200 mcd po nasvícení/ 90 mcd po 10 min.)    Vysoce odolné, lesklé, brilantní barvy zajišťují dlouhou životnost i v extrémních podmínkách. 

Přímý nákup v e-shopu tabulky AluGlow

Poradenství: Tel.: 607 809 223

Rychlá objednávka jen tabulek AluGlow

Jak umístit bezpečnostní tabulky AluGlow

e-mail: tabulky-aluglow@bezpecnostni-tabulky.com

 

Více informací pro bezpečnostní tabulky

 Sortiment  pro bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost práce je stále doplňován. Informace o novinkách v bezpečnostních tabulkách a výrobcích pro BOZP naleznete přímo v našem e-shopu                       

www.e-safetyshop.eu 

 


- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY |  PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | |bezpečnostní tabulky-ww.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce |